Hasadınız Güvence Altında

Zirai İlaç Bayiliklerimiz

Etiketler

Daha Az Kaynak, Daha Çok Verim

Bitkisel üretimi sınırlayan, hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak; Bu yolla tarımsal üretimi arttırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan tüm işlemlere Bitki koruma veya başka bir deyişle Zirai Mücadele denir.

  • Damla Sulama Borusu kullanımı ile su kaybı en aza indirilir. Damla Sulama Borusu içine belirli aralıklarla yerleştirilen labirentler suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sağlar.
  • Ayrıca, bu yöntemle suda eritilebilen gübrelerin de su ile birlikte bitki köküne ulaştırılması sağlanır. Böylece gübre tasarrufu da sağlar.
  • Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve gücün kök yerine ürüne gitmesi sağlanır.
  • Damlama sulama sistemleri havadaki rutubeti azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları önemli ölçüde engeller.Yabancı ot gelişimine imkan vermez.
  • Toprağın havalanmasını sağlar. Su kullanma randımanını yükseltir. Klasik sulama yöntemlerine göre yüksek tasarruf sağlar. Sulama işçiliğini en aza indirir.

Damla Sulama Sisteminde Gübrelemede Dikkat Edilecek Hususlar: Fazla kireçli sularda fosforlu gübreyi temel olarak doğrudan toprağa uygulamak daha uygundur. Gübreli besin eriğini sulama sistemi tam çalışma basıncına ulaşmadan sisteme verilmelidir. Sulama mevsimi nihayetinde sistem %0.03’lük HNO3 (Nitrik Asit) ile çalıştırılarak temizlik sağlanmalı ve sistemdeki tıkanmaları engellemek için HCL (Hidroklorik Asit) veya H2SO4 (Sülfirik Asit) kullanılmamalıdır. Sistem içinde gübrenin boşaltılıp toprağa tamamen verilmesi için sistem 10 – 15 dakika sadece su ile çalıştırılmalıdır. Damla sulamada kullanılacak gübreyi bir gün önceden eriyik haline getirerek gübre içerisindeki katkı maddelerinin çökertilmesi şarttır. Potasyum Nitratta katkı maddeleri direk çözüldüğü için bir gün önceden eritilmesine gerek yoktur.

Akılllı Sulama Çözümleri

Damla Sulama Sistemleri Kullanım Alanları

  • Tarla Bitkileri
  • Meyve Bahçeleri
  • Seralar